FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลุมดงมูล 5 จ.กาฬสินธุ์ ผ่านความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

วันที่ 8 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 191 คน)
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว ตามที่มีข่าวว่าได้มีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนมูล-ดูนสาด ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียกร้องกรณีบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอ้างว่าไม่มีการแจ้งในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าวนั้นขอยืนยันว่าในการทดสอบอัตราการไกลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและได้ผ่านความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว โดยในรายงานดังกล่าวระบุให้สามารถดำเนินทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติดงมูล 5 รวมระยะเวลาไม่เกิน 22 วัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการทดสอบไปแล้ว 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 และได้กำหนดแผนที่จะทดสอบระยะยาวอีกครั้ง ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม จำนวน 15 วัน ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองช่วงแล้วไม่เกินตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ตาม EIA แต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกต เรื่องการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ ครั้งนี้ว่าไม่ได้มีการขออนุญาต นั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอเรียนว่ารายละเอียดแผนการขนย้ายอุปกรณ์ได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนดใน EIA อย่างครบถ้วน เช่น การใช้เส้นทางที่ปลอดภัย การขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยความเร็วที่กำหนด เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยก่อนการดำเนินการครั้งนี้ ได้มีการแจ้งแผนการดำเนินงานแก่ทั้งตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 และ วันที่ 25 กันยายน 2558 ตามลำดับ
 
 
.........................................................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com