FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก

วันที่ 3 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 137 คน)
 
          โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ จัดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกขึ้น ให้ประชาชนและสังคมมีเจตนคติที่ดี ตระหนักรู้ออทิสติกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เด็กพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีสุข
          วันที่ 2 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการใหม่ชั้น 4 โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จีวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก นางสมคิด สุทธิพรม ประธานมูลนิธิออทิสติกสาขากาฬสินธุและประธานสภาคนพิการทุกประเภทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กล่าวว่า เนื่องจากประชาคมโลก ได้ให้ความสนใจกับกลุ่มบุคคลออทิสติกและบุคคลที่บกพร่องทางพัฒนาการ ที่มีจำนวนนับร้อยล้านทั่วโลกและจัดมาตรการในการรณรงค์เจตคติความตระหนักรู้ของสังคมเนื่องมาจากอัตราเพิ่มจำนวนของเด็กออทิสติกในทุกภูมิภาคทั่วโลกที่สูงขึ้นและการส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ
          ทั้งนี้มูลนิธิออทิสติกไทย (สาขากาฬสินธุ์ ) เครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 10 ครอบครัว อสม. ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวน 500 คน ได้ร่วมกันจัดงาน วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนและสังคมมีเจตนคติที่ดี ตระหนักรู้ออทิสติกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เด็กพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีสุข และภายในงานยังมีกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนงานด้านออทิสติก และครอบครัวผู้ออทิสติกต้นแบบ จัดนิทรรศการ นำเสนอสกู๊ปชีวิตน้องเกมส์ การเสวนาครอบครัวออทิสติก 3 ครอบครัว และรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลก
 
………………………. อัสนี พงษ์พันนา ข่าว / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com