FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมทำบุญตักาตรเทโวโรหณะวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ เชิงเขาภูสิงห์

วันที่ 12 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
 
          ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอสหัสขันธ์ เปิดเผยว่า อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์และจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริม เชิดชูพระพุทธศาสนา และพัฒนาจิตใจผู้ร่วมงาน และเพื่อสร้างความสามัคคีของหมู่พุทธบริษัทในอำเภอสหัสขันธ์
          ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีบวชชีพราหมณ์ กิจกรรมบำเพ็ญกุศล การจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอสหัสขันธ์ ฟังธรรมะเทศน์บรรยายจากพระอาจารย์ตลอดทั้งคืน โดยวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ที่เดินลงมาจากบันไดยอดเขาภูสิงห์ จำนวน 420 ขั้น พร้อมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า อำเภอสหัสขันธ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญในครั้งนี้
 
........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com