FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์จัดทำแผนเชิงรุกปูพรมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามจุดเสี่ยงทั้งจังหวัด

วันที่ 15 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 251 คน)
 
 
กาฬสินธุ์จัดทำแผนเชิงรุกปูพรมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามจุดเสี่ยงทั้งจังหวัดในขณะที่อัยการจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวนี้คดีการค้ามนุษย์จังหวัดไม่มีสิทธิ์ไม่สั่งฟ้องโดยลำพังต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากอธิบดีพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง
          วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ห้องเครือข่าย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          สาระสำคัญในการประชุมประกอยด้วยการรับทราบคำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการปราบปรามและดำเนินคดี คณะทำงานด้านการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ และการพิจารณาแผนปฏิบัติการออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 37 แห่ง ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง 11 แห่ง เขาวง 6 แห่ง นาคู 2 แห่ง กุฉินารายณ์ 3 แห่ง หนองกุงศรี 5 แห่ง ห้วยผึ้ง 5 แห่ง กมลาไสย 3 แห่งและอำเภอห้วยเม็ก 2 แห่ง
          นายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีนโยบายและข้อสั่งการในการปฏิบัติเกี่ยวกับฐานความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ว่าการพิจารณาคดีต่อไปนี้ต้องเป็นองค์คณะคือไม่มีสิทธิ์ไม่สั่งฟ้องหรือยกฟ้องชั้นอัยการโดยลำพังของจังหวัดได้ หากไม่สั่งฟ้องต้องแจ้งและประกอบเหตุผลต่ออธิบดีอัยการพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง
 
............................ สุรพล   คุณภักดี   / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com