FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เตือนชาวนา ป้องกันกำจัดโรคไหม้คอรวงข้าว

วันที่ 15 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 297 คน)
 
นายประพาส บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฝน ต้นหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ข้าวกำลังออกรวง และเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าว ชาวนามักจะประสบปัญหาการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว เข้าทำลายทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ถ้าโรคเข้าทำลายระยะข้าวออกรวงบริเวณคอรวงจะทำให้คอรวงแห้งเมล็ดข้าวลีบ และถ้าเข้าทำลายตอนรวงข้าวใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยสีน้ำตาลทำให้รวงข้าวเปราะหักพับง่าย รวงข้าวหล่นเสียหาย ผลผลิตลดลง
 
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยอีกว่า โรคไหม้คอรวงข้าวเกิดจากเชื้อรา pyricularia grisea sacc. โดยจะระบาดในช่วงปลายฝน ต้นหนาวที่มีอากาศในช่วงกลางวัยแห้งและร้อน ในตอนกลางคืนอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูงมีน้ำค้างยาวนานถึงตอนสาย 9-10 ชั่วโมง มักจะระบาดในนาหว่านแห้ง หว่านน้ำตมมากกว่านาดำ เนื่องจากชาวนาหว่านข้าวหนาแน่นการระบายอากาศไม่มี และใช้พันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรค เช่น ข้าว กข 6 ข้าวหอมะลิ 105 ซึ่งปลูกมากในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเตือนชาวนา ได้ออกตรวจแปลงข้าวและฉีดพ่นเชื้อราไตรโดเดอร์มา เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไหม้คอรวงข้าว สำหรับอัตราส่วนผสมใช้เชื้อราไตรโดเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร หรือ 100 กรัมต่อน้ำ 1 ปี๊บ กรองเอาเฉพาะน้ำ นำไปฉีดพ่นแปลงนาทุกๆ7วันในเวลาตอนเย็นตั้งแต่ข้าวออกรวงจนถึงข้าวมีเมล็ดแก่ใกล้เก็บเกี่ยว
 
 
 
 .................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com