FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยเทคนิคการทำมะนาวนอกฤดู

วันที่ 16 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 387 คน)
 
นายประพาส บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า การทำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นอกฤดูนั้น ต้นมะนาวที่จะบังคับให้ออกดอกนอกฤดูต้องมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนถึง 1 ปีขึ้นไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ ในช่วงเดือนกันยายน- ตุลาคม ให้นำถุงพลาสติกกันฝน หรือถุงใส่ขยะสีดำเบอร์ใหญ่คลุมรอบวงบ่อซีเมนต์ โดยใช้ชายข้างหนึ่งมัดติดกับโคลนต้นมะนาว สูงจากพื้นดินปากบ่อ 20-30 เซนติเมตร คลุมไว้ประมาณ 15-20 วัน หลังจากนั้นใบมะนาวจะเริ่มเหี่ยวอาจมีใบร่วงมาก หรือใบเหี่ยวประมาณ 75-80 เปอร์เซ็นต์ ให้นำถุงพลาสติกออก จากนั้นให้น้ำพร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือปุ๋ยที่ธาตุอาหารฟอสฟอรัส เพื่อกระตุ้นและเร่งการออกดอกของมะนาว ในอัตรา 100 – 150 กรัมต่อต้น

หลังจากเริ่มให้น้ำและปุ๋ย 2 สัปดาห์ ต้นมะนาวจะเริ่มติดดอกออกผล ให้บำรุงผลโดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในอัตรา 100-150 กรัมต่อต้น โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายนและมกราคม และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม ให้บำรุงดูแลต้นให้สมบูรณ์เพื่อทำมะนาวนอกฤดูในครั้งถัดไป ด้วยการตัดแต่งกิ่งมะนาว ใส่ปุ๋ยคอก เติมดินในบ่อซีเมนต์ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16
 
 

..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com