FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

วันที่ 16 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 275 คน)
 
นายปัญญา สัมพะวงศ์ การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี 2558 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย กำหนดแผนดำเนินการจัดงานระดับอำเภอ จำนวน 18 ครั้งในพื้นที่ 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในเดือนตุลาคม 2558 กำหนดจัดงานที่หน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม และกำหนดจัดงานที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาดในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ในราคาประหยัด สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าOTOP เสื้อผ้าสำเร็จรูป และของใช้ในครัวเรือนในราคาประหยัดและเป็นธรรม
 
 


..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com