FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สั่งลุยปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ โดยใช้ชุดเฉพาะกิจทันทีที่ได้รับแจ้งเบาะแส

วันที่ 22 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 222 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมลุยปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุดเฉพาะกิจทันทีที่ได้รับแจ้งเบาะแส หากจับได้ในหมู่บ้านใด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องถูกสอบสวนถึงขั้นให้ออก เพราะถือว่าไม่สนใจปล่อยปะละเลย ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐหากเข้าไปเกี่ยวข้องมีหลักฐานชัดเจนไล่ออกทันที ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
          นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการคณะทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อมูลการระบาดของยาเสพติด พร้อมกับมอบแนวทางวิธีการทำงานให้ได้ผล ตามนโยบายของรัฐบาล
          นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า ก่อนมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับข้อมูลจากอดีตผู้บังคับบัญชาและทางทหารว่าขอให้ดูและเรื่องยาเสพติดเป็นพิเศษหน่อย เพราะระบาดมาก จึงได้วางมาตรการไว้หลายทาง ประกอบไปด้วยงานการข่าว ต้องไม่มีข่าวรั่ว หากจับได้รายย่อยต้องขยายผลถึงรายสำคัญและถึงผู้ค้า และต้องหามาตรการยึดทรัพย์ให้ได้ การตรวจค้นต้องปิดล้อมจริงจัง และต่อเนื่อง จับไม่ได้ต้องกดดันให้ออกนอกพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องสำคัญที่สุดเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน จะต้องทำแบบให้รายงาน หากรายงานแล้วชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจค้นจับกุมก็ถือว่าให้ความร่วมมือแต่หากไม่รายงานแล้วถูกจับได้ในหมู่บ้านใดต้องถูกสอบสวน และอาจถึงไล่ออก ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือ และขัดกับนโยบายรัฐ หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องมีหลักฐานชัดเจนต้องไล่ออกอย่างเดียว นอกจากนั้นจะทำหนังสือให้รายงานลับปิดซองส่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์โดยตรง นายอำเภอห้ามเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดได้คนเดียว โดยผู้ใดรายงานจะได้รับปกปิด ได้รับการคุ้มกันไม่ให้เดือดร้อน
 
……………………….. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อาทิตย์ เทศธรรม / ภาพ


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com