FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขุดลอกแหล่งน้ำในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 26 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 202 คน)
 
นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยว่า ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 แผนงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รวม 3 โครงการ ประกอบด้วย ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาด 125x150x3.5 เมตร บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย ปริมาณงาน 63,337 ลูกบาศก์เมตร ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาด 120x320x3.5 เมตร บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ ปริมาณงาน 142,572 ลูกบาศก์เมตร และขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาด 250x320x3.5 เมตร บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ ปริมาณงาน 250,688 ลูกบาศก์เมตร
 
โดยจะได้เคลื่อนย้ายยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินงานโครงการ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
 
 
 ..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com