FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ เดินทางไปมอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.นครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคมนี้

วันที่ 26 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ เดินทางไปมอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.นครราชสีมา วันที่ 27 ตุลาคมนี้
 
คารวานบรรเทาทุกข์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมออกเดินทางเช้าววันที่ 27 ตุลาคม 2553 เพื่อนำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุดไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 
นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคอื่น ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งก็มีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจำนวนมาก โดยมียอดเงินสดทั้งสิ้น 84,900.- บาท ซึ่งยังไม่รวมกับศูนย์รับบริจาคของอำเภอต่าง ๆ ขณะนี้ ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เป็นที่เรียบร้อย พร้อมสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยคารวานบรรเทาทุกข์เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะออกเดินทางในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. ซึ่งจากการประสานงานกับทางจังหวัดนครราชสีมา ทราบว่าพื้นที่อำเภอพิมาย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนยังไม่รับถุงยังชีพอยู่เป็นจำนวนมาก ทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็จะไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองอำเภอ
 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดากาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยกันบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ทำให้แสดงเห็นว่าคนไทยเรารักกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเมื่อเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เต็มที่ เต็มใจ ไม่ว่าท่านจะบริจาค 1 บาท, 100 บาท, 500 บาท หรือเท่าไหร่ ท่านก็ได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน

......................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com