FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ปี2554 ในวันที่ 11 เมษายนนี้

วันที่ 5 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะจัดกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 และการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอกภัยแก่ประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการและภาคีเครือข่าย ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญส่วนราชการ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และปล่อยขบวนรณรงค์ในเวลา 09.00 น
 
 
 ......................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com