FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้ประชาชน จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 19 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 320 คน)
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส
          วันนี้ 19 มกราคม 2559 ที่หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด เป็นผู้แทนนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชนใน 9 ตำบล 84 หมู่บ้านของอำเภอห้วยเม็ก จำนวน 250 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส จากนั้นได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาสใน 6 ตำบล 60 หมู่บ้านของอำเภอท่าคันโท ที่หอประชุมอำเภอ จำนวน 250 ผืน
          ทั้งนี้เนื่องจากอำเภอห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ มีรายได้เสริมจากการรับจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงห่วงใยราษฎร จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มใจ แก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง
 

...........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 

 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com