FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

วันที่ 20 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 397 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม สัปดาห์ละ 3 วัน  เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่จำหน่ายสินค้าหารายได้จุนเจือครอบครัว และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล
          นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP พ่อค้า แม่ค้า กว่า 280 ราย นำผลผลิตทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าหลากหลาย เช่น อาหาร ขนม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และมีสิ่งของต่างๆมาร่วมจำหน่าย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมากไปเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
          นายเลิศบุศย์ กองทอง ปลัดจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันอังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 17.00-22.00น.เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีที่จำหน่ายสินค้าหารายได้จุนเจือครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาลโดยการนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความห่วงใยประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาทางการตลาดในทุกจังหวัด และอำเภอ ได้มีช่องทางการตลาดให้ประชาชน สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 
 ............................ สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com