FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวประจำปี 2559 วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 20 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 314 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดเศวตวันวนาราม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง ชมความงดงามของปราสาทข้าวสูงเกือบ 20 เมตร การประกวดวาดภาพวิถีชีวิตคนกาฬสินธุ์ สาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
          ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลเหนือ กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดเศวตวันวนาราม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามทางภูมิปัญญาท้องถิ่นคือปราสาทรวงข้าว
          นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าว คูณลานสืบสานตำนานพระแม่โพสพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในงานชมความงดงามของปราสาทรวงข้าว สูงเกือบ 20 เมตร ที่พระสงฆ์ ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1-2 เดือน สำหรับพิธีเปิดงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. โดย ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน
นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลเหนือมีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ วิถีชีวิตคนกาฬสินธุ์, จำลองวิถีชีวิตคนอีสาน, สาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย คือ การถ่ายทอดการแกะสลักกระจกแล้ว โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์, การต่อยอดผ้าไหมแพรวา โดยกลุ่มทอผ้าแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง , สาธิตผลิตภัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสง โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ โรงเรียนวิถีพุทธ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อำเภอกุฉินารายณ์ , สาธิตอาหารพื้นบ้านจากข้าว ของเครือข่ายวัฒนธรรม และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
 
…………………….. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com