FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
สคบ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มออกตรวจสินค้าอันตรายหน้าสถานศึกษา

วันที่ 20 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 241 คน)
 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจการจำหน่ายสินค้าอันตราย สินค้าไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน ตัวดูดน้ำ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ บริเวณร้านขายของหน้าโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเตือนพ่อค้า แม่ค้า ห้ามนำมาจำหน่ายฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000.-บาท

ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการออกตรวจการจำหน่ายสินค้าอันตราย สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน สินค้าไม่สะอาดปลอดภัย และสินค้าไม่ติดป้ายแสดงราคา โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมก่อนที่จะออกตรวจร้านจำหน่ายสินค้าที่บริเวณหน้าสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับบุตรหลาน

นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการออกตรวจครั้งนี้ที่บริเวณโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 4 แห่ง โดยเน้นตรวจสินค้าที่ห้ามขาย ได้แก่ ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือ ตัวดูดน้ำ และลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือ ลูกโป่งพลาสติก ซึ่งทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าดังกล่าวเป็นการถาวร ซึ่งคณะอนุกรรมการ สคบ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ร่วมกันออกตรวจครั้งนี้ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ สคบ.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และพบว่ามีการขายลูกโป่งวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 แห่ง ทางคณะกรรมการได้ชี้แจงให้กับผู้จำหน่ายทราบว่าผิดกฎหมายและได้ว่ากล่าวตักเตือน หากมีการตรวจสอบอีกครั้งพบว่ายังมีการจำหน่ายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้าเพื่อขายมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอฝากเตือนถึงพ่อค้า แม่ค้า ทั้ง 18 อำเภอ ห้ามนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายโดยเด็ดขาดเพราะโทษที่ได้รับถือว่าหนักมากทีเดียว


....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com