FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล

วันที่ 21 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 201 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
          วันนี้ (21 ม.ค.59) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 150 แห่งๆละ 3 คน รวม 450 คน เกิดความตระหนัก และสามารถจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการที่เป็นจริงและสามารถใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ได้รับสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
          นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในระดับตำบล เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสวัสดิการสังคมในพื้นที่ ในการให้บริการประชาชนและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
…………………………. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com