FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 21 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 334 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และนำบริการของกรมการจัดหางาน และหน่วยงานมาบริการประชาชนได้เลือกงาน เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง     
          วันนี้( 21 ม.ค.59) ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 โดยลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้ตีโปงลาง เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงาน
          นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี แนะนำบริการของกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้บริการ เพื่อให้คนไทยมีโอกาสเลือกงาน เลือกอาชีพ ที่เหมาะสมกับตนเองและเป็นการเตรียมพร้อมด้านแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมีการแข่งขันด้านแรงงานมากขึ้นของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือ AEC ภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างโดยตรง นิทรรศการโลกอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระ การให้บริการ คำปรึกษา แนะนำด้านอาชีพ นิทรรศการและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และมีการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการด้วย
 
................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com