FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
สปข.1 ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สำรวจการรับฟังและรับชมสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 454 คน)
 
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจการรับฟังและรับชมสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์
          นางสรวงสุดา คงพล ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่สำรวจการรับฟังและรับชมสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ ที่ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวบานและใกล้เคียงจำนวนกว่า 100 คน ร่วมกรอกแบบสำรวจการรับฟังและรับชมสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ และมีนักจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดกาฬสินธุ์ ความถี่ 93 เมกะเฮิรตซ์ ลงพื้นที่ปรากฏตัวต่อหน้าแฟนเพลงแฟนรายการด้วย
          ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กล่าวว่า จะนำผลการสำรวจการรับฟังและรับชมสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ และข้อเสนอแนะของประชาชน ไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายการดำเนินงานและการผลิตรายการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการพัฒนารูปแบบการนำเสนอรายการให้มีคุณภาพ ทันสมัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมต่อไป
 
 ................................ สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com