FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาตรวจติดตามโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงหมู อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 522 คน)
 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาตรวจราชการติดตามโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงหมู อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ
          อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคำนึงถึงสภาพภูมิสังคมและสภาพการเกษตรของราษฎร เป็นอุโมงค์ผันน้ำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 6.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในหมู่บ้านกุดสิม กุดตอแก่น และหมู่บ้านอื่นๆ ในอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ 12,000 ไร่ จำนวน 1,037 ครัวเรือน นอกจากนี้ประชาชนยังมีการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังฝายเก็บน้ำลำพะยัง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดตอแก่น อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2559 และจะส่งมอบโครงการนี้ให้แก่โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ต่อไป
          ฝายเก็บน้ำลำพะยัง เป็นฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ได้ประมาณ 500 – 1,000 ไร่ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ เพิ่มรายได้เกี่ยวกับการประมงให้แก่ราษฎร รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจสำหรับราษฎรในท้องถิ่นด้วย โอกาสนี้ องคมนตรีองคมนตรีได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ด้วย
 
 ................................ วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com