FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ จัดแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 28 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 343 คน)
 
          กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชน นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม ซึ่งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
          ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก สามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับกีฬาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งขาโถกเถก และวิ่งลูกโป่ง และกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมข้าราชการทหารร่วมกับ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบกับ ทีมข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ ส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์
 
................... สุวรรณ์   ศรีอาภรณ์   ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com