FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนภัยร้ายจากขวดพลาสติกใช้แล้ว

วันที่ 27 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 180 คน)
 
เตือนภัยร้ายจากขวดพลาสติกใช้แล้ว
 
นายปรีชา ดิฐเจริญ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกมากมายในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น น้ำอัดลม ผลไม้ นม ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าขวดเหล่านั้น บ้างก็เป็นพลาสติกสีขาวขุ่นหรือไม่ก็เป็นขวดพลาสติกใสที่เรียกกันว่า ขวดเพท ซึ่งผู้บริโภคมักนิยมล้างทำความสะอาดขวดพลาสติกเหล่านั้นแล้วกลับมาใช้ซ้ำ เช่น ใช้เป็นขวดบรรจุน้ำดื่มใส่ตู้เย็น เป็นต้น
 
จากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุไว้ว่า การนำขวดพลาสติกใสกลับมาใช้ซ้ำเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ถึงแม้ว่าขวดประเภทนี้จะมีความคงทนแข็งแรงกว่าขวดประเภทอื่น โดยการทำความสะอาดให้ทั่วถึงทุกร่องลึกภายในขวด และต้องหมั่นสังเกตหากพบว่าขวดเปลี่ยนสี มีคราบสีเหลือง ไม่ใสดังเดิม หรือสภาพบุบ มีรอยร้าว ก็ให้ทิ้งทันทีเพราะแม้จะไม่มีสารเคมีปนเปื้อน แต่รอยบุบแตกร้าว ที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง อาจกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียได้ ส่วนขวดพลาสติกชนิดที่เป็นสีขาวขุ่น ไม่ความนำกลับมาใช้ซ้ำโดยเด็ดเพราะไม่มีความปลอดภัย
 
 ........................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com