FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำเดือน มิ.ย.๕๙

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 294 คน)
 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุม ๔/๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
          นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ในการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ผู้รับผิดชอบและทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันภายใต้หัวข้อ "ประชารัฐ ร่วมใจ ด้านภัยการค้ามนุษย์” ด้วยการผนึกกำลังจากภาคประชาชน ชุมชน ประชาสังคม สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพราะปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างรุนแรง มีการพัฒนารูปแบบที่สลับซับซ้อนและมีวิธีการหลากหลายก่อให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติแสวงหาผลประโยชน์จากเหยื่อการแก้ปัญหาต้องต้องแก้ไขในระดับประเทศ ระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาค โดยสาเหตุของการค้ามนุษย์มาจากปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางอาชีพเป็นส่วนใหญ่
          รัฐบาลจึงได้ดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ด้านนโยบาย มีการเพิ่มอำนาจในการสั่งปิด พักใช้ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ โรงงาน เพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้น ด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันการเข้าใปเกี่ยวข้องของเข้าหน้าที่รัฐ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มี ตำรวจ ทหาร พลเรือน นักการเมืองท้องถิ่นถูกดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีอาญา รวม ๓๔ คน มีนักการเมืองท้องถิ่นถูกพิพากษาจำคุก ๒๒ ปี ๖ เดือน นอกนั้นถูกไล่ออก ปลดออก และพักราชการอีกจำนวนหนึ่ง ด้านการช่วยเหลือ ต้องเท่าเทียมการปฏิบัติต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้เสียหายทั้งคนไทย และต่างด้าว ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ด้านการป้องกัน ให้ดำเนินการเข้มข้น ๓ เรื่อง ได้แก่ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จัดระเบียบขอทาน และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จัดระเบียบขอทาน และการจัดระเบียบสังคม
 
----------------------------------- สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com