FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตรและหล่อรูปเหมือน

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 304 คน)
 
นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดสร้างศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตรขึ้น ณ บริเวณโค้งแก่งสำโรง ตำบลกาฬสินธุ์ และเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพ่อโสมพะมิตร ในอิริยาบถนั่งหย่อนขา ระยะห่างระหว่างเข่าทั้งสองข้าง 23.36 นิ้ว และได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตรและเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพ่อโสมพะมิตรผู้ก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ ขึ้นในวันพุทธที่ 13 กรกฎาคม 2559
 
โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 08.30 น.-12.00 น. ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป แห่องค์ผ้าป่าสามัคคีไปรวมกัน ณ สถานที่ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร บริเวณโค้งแก่งสำโรง ตำบลกาฬสินธุ์ และเวลา 13.39 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมในการทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
 
 .......................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com