FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเปิดให้บริการ ณ จุดเดียวกันทั่วประเทศ ทั้ง 75 จังหวัด 1 ตุลาคม 2553นี้

วันที่ 5 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 372 คน)
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเปิดให้บริการ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) ทั่วประเทศ ทั้ง 75 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มาจดทะเบียนนิติบุคคลที่ สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและเลขบัญชีนายจ้างได้ ณ จุดเดียวโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการหลายจุด
 
นายสำราญ จันทะเสน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดให้บริการขอหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขที่บัญชีนายจ้าง ณ จุดเดียวกัน (Single Point) ไปแล้วทั่วกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้ทดลองปฏิบัติงานและทดสอบระบบในส่วนภูมิภาคอีก 4 จังหวัด จาก 4 ภาค โดยนำร่องที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา ภูเก็ต เชียงใหม่ และชลบุรี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ จึงได้ขยายการให้บริการ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) ทั่วประเทศ ทั้ง 75 จังหวัด ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
 
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจและประเทศไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับ คือ ลดการติดต่อราชการจาก 3 แห่ง เหลือแห่งเดียว ลดการใช้แบบฟอร์ม 3 แบบ เหลือ แบบเดียว ลดการใช้เอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านชุดเดียว ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจจาก 4 วัน เหลือเพียง 90 นาทีเท่านั้น โดยสามารถขอรับบริการได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงแห่งเดียว แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะได้ทั้งหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขที่บัญชีนายจ้างในคราวเดียว ส่วนประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ คือ เป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการของภาครัฐในการให้บริการแบบ Single Point อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า เช่น บุคลากร เทคโนโลยี และช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้
 
………………………. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com