FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดพื้นที่

วันที่ 11 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 195 คน)
 
มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดตรวจคัดกรองและทำการผ่าตัดระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ประเภท ปากแหว่ง-เพดานโหว่, มือ เท้าพิการ นิ้วติดกัน และแก้ไขความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ประเภท ไฟไหม้น้ำร้อนลวก และแผลหดรั้งจากประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน 55 จังหวัด พอ.สว. และกำหนดออกให้บริการแก่ประชาชนในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยมีกำหนดการตรวจคัดกรองและทำการผ่าตัดระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนผู้ประสบกับสภาวะปัญหาดังกล่าวและยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใด ๆ ยื่นความประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559


...........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com