FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ประกอบการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ราย ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 11 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 542 คน)
 
นายนิติพัฒน์ เตียนพลกรัง ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต โดยประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรในทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 หลังจากที่เกษตรกรประสบกับปัญหาภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร กรมประมง จึงได้จัดทำโครงการ "ช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตจากทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 40 ราย ลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร

สำหรับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ประกอบการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเสนอเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ฟาร์ม ประกอบด้วย บิ๊กบอสฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-9643807 จำหน่ายลูกพันธ์ปลานิลแปลงเพศ ลดราคาจากตัวละ 35 สตางค์ เหลือ 30 สตางค์ และวิบูลย์ฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 294 หมู่ที่ 7 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-4718505 จำหน่ายลูกปลานิลแปลงเพศ ลดราคาจากตัวละ 50 สตางค์ เหลือ 45 สตางค์ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559 หากเกษตรกรสนใจสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประกอบการทั้งสองราย


...........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com