FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย – ลาว เตรียมลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 13 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 285 คน)
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่ง สปป.ลาว จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์ทางปัญญา (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Areas of Intellectual property: MOU) ระหว่างกันในพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2016) วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 
          การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่างๆ อาทิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในกิจกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน การอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบระหว่างสองประเทศ การยกระดับการศึกษาและการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการศึกษาหรือเกี่ยวกับประเด็นใหม่ๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
          ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญานอกจากจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยและกรมทรัพย์สินทางปัญญา สปป.ลาว ในด้านต่างๆ แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาคอาเซียน


............................สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com