FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านแก่ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่

วันที่ 13 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 263 คน)
 
กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียนตามโครงการจังหวัดสู่อาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและส่วนราชการจำนวนกว่า 200 คน
          วันนี้ (13 ก.ค.59) ได้มีการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมี นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เป็นวิทยากร ซึ่งสาระสำคัญในการบรรยายในครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนเพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงในการส่งเสริมการท่องเที่ยงของแต่ละพื้นที่ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฐานะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในทางผ่านของเส้นทางสายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ผ่านที่มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร
 
......................... สุรพล   คุณภักดี   / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com