FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ เร่งฟื้นฟูป่าไม้ตามนโยบายรัฐบาลและคำสั่ง คสช.ให้ได้ร้อยละ 40

วันที่ 14 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 249 คน)
 
นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งป่าสวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และอื่นๆรวมกันประมาณ 1,100,000 ไร่ ขณะนี้เหลือพื้นที่ป่าจริงๆที่ยังไม่ถูกบุกรุกยึดครองประมาณ 440,000 ไร่ ดังนั้นทางทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเร่งทำงานทวงคืนผืนป่าตามแผนและนโยบายของรัฐบาล คสช.และของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทำงานต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปหลายแห่งแล้วและจะเปิดยุทธการในพื้นที่ป่าดงระแนง เร็วๆนี้

สำหรับจำนวนป่าไม้นั้น นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ได้กล่าวว่า ปัจจุบันจากภาพถ่ายทางอากาศพบว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 10.9 ซึ่งป่าที่เรามองเห็นนั้นไม่สมบูรณ์อย่างที่เห็นมีการบุกรุกแผ้วถางปลูกพืชอื่นเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ทางรัฐบาล คสช.และของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เราต้องฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้เป็นร้อยละ 40 ด้วยการปลูกป่า การป้องกัน ปราบปราม ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มและมีการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นและรุนแรงทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับจังหวัดและประเทศไทย


.......................สุรพล คุณภักดี  ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com