FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.กาฬสินธุ์ ร่วมกับตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ ให้ความรู้ตำรวจการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 14 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 307 คน)
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ 1,478 นาย เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการขั้นตอนของการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้

ที่โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.กมลาไสย, สภ.ร่องคำ, สภ.แซงบาดาล ตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ประจำปี 2559

ด้านนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัด มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ เป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการออกเสียงประชามติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ จึงได้จัดอบรมให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนของการออกเสียงประชามติ บทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ รวมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ให้มากที่สุด ซึ่งข้าราชการตำรวจจะเป็นพลังสำคัญอีกทางหนึ่งที่มีขีดความสามารถในการช่วยกันขับเคลื่อนและเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงได้มากขึ้น

สำหรับการอบรมเสริมสร้างความรู้ได้จัดขึ้น 4 วัน วันละ 2 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดจำนวน 1,478 นาย เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย นโยบายของ กกต.เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ, กระบวนการเลือกตั้ง, กฎหมายและลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ


.............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com