FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมคืนความสุขครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 307 คน)
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมคืนความสุขให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการนำเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบทต่อสาธารณชน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคืนความสุขให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัดปี 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559 และแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบโล่/ประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสร้างแสน หมู่ที่ 2 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ เงินรางวัล 100,000.-บาท , รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย เงินรางวัล 70,000.-บาท,รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ต.นาทัน อ.คำม่วง เงินรางวัล 40,000.-บาท , มอบโล่และประกาศนียบัตรหน่วยงาน บุคคลที่มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2559

นายอุทัย สิงห์ทอง รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมคืนความสุขให้ครัวเรือนเป้าหมายฯ ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อสาธารณชน การลงพื้นที่แก้จนให้กับครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ 18 อำเภอ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น , การจัดเวทีเสวนา "สานพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตจน” การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการยกระดับรายได้ของครัวเรือนจากจนด้วยการสร้างอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครัวเรือนต้นแบบ เดินหน้าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ.


...............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com