FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 319 คน)
 
เจ้าหน้าที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอนัญญา เทียนเพิ่มพูล ประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ นำสมาชิกฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตามโครงการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และเพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าธนาคารเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไป

พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ และปี 2559 นับเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการทำบุญช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
 
.........................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว ชนะชัย ภูแสงศรี/ภาพ
 
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com