FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พุทธศาสนิกชน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 11 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 328 คน)
 
พุทธศาสนิกชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี "วันแม่แห่งชาติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบรางวัลคุณแม่ตัวอย่างด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 
วันนี้ (11 ส.ค.59) ที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมมหาราชินี "วันแม่แห่งชาติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ได้แก่ นางคำมั่น ตั้งวิบูลย์ผลพานิช, นางพรรณี ถิตย์ฉาย, นางเสวียน ฆารพวง, นางอรพรรณ สารปะ, นางรัชนี พลชัย, นางทับทิม ทิวสิงห์, นางหนูแดง ฆารเจริญ, นางบุปผา จันทร์ศรี, นางเอ็นดู ปรีวาสน์, นางพจน์ บุญชูศร มอบทุนการศึกษารางวัลลูกกตัญญู
 
สำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตระหนักถึงพระคุณของแม่ ซึ่งมีการบวชเนขัมมชีพราหมณ์ การฟังธรรมจากพระอาจารย์มหาประสิทธิ์ โชติปญฺโญ และพระอาจารย์มหาคมเดช สิริปุญฺโญ


......................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com