FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ พาทำบุญเข้าพรรษา ไหว้หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์

วันที่ 18 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 303 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสหัสขันธ์ ทำบุญตักบาตรเทศกาลวันเข้าพรรษา ไหว้พระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการเข้าวัดทำบุญช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญเข้าพรรษา” เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งไม่ดีตลอดช่วงเข้าพรรษา โดยนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระครูสิทธิวราคม (พระอาจารย์นิคม นิคมวโร เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

จากนั้นไหว้พระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ที่ประดิษฐานพระพุทธสิริสัตราช จำลอง ขนาดหน้าตัก 89 นิ้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอสหัสขันธ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดฉัตรเจดีย์มี 7 ชั้น สร้างด้วยสเตนเลสอย่างดี มีความหมายว่า หมายถึงโพชฌงค์ 7 ซึ่งได้แก่ธรรมที่เป็นองค์เครื่องตรัสรู้ คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา

นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการเข้าวัดทำบุญช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2559 "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญตลอดเข้าพรรษา” แบ่งออกเป็น 3 สาย คือ สายที่ 1 มีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สายที่ 2 นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และสายที่ 3 นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พาพี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าให้กับวัด ครั้งต่อไปวันที่ 1 กันยายน วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด วัดสว่างใต้ อำเภอร่องคำ วัดเกษมาคม อำเภอกมลาไสย วันที่ 16 กันยายน วัดโสภณพัฒนาราม (วัดภูปูนในฝัน) อำเภอสมเด็จ วัดอโศการาม อำเภอนามน วัดอัมพวันม่วงน้อย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ตามวัดดังกล่าว

 
......................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
 
 
  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com