FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

วันที่ 13 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 279 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ที่
 
ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 โดยมี นายสมเกียรติ ศรีสะเนตร ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันรูปแบบของการขอทานได้เปลี่ยนไปและพัฒนารูปแบบไปในทางการแสวงหาประโยชน์จากขอทานอย่างเป็นขบวนการซึ่งคาบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพราะอาชีพขอทานถือว่าทำรายได้มาก โดยหากเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศจะได้ประมาณวันละ 200-500 บาท แต่หากลักลอบเข้ามาขอทานรายได้อาจจะตกไปถึงวันละ 1,000 บาทหรือมากกว่าจึงทำให้เกิดขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้ามาขอทาน

นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่า กฎหมายควบคุมการขอทานของประเทศไทยมีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.1984 ซึ่งเก่าทากและไม่ทันสมัยไม่สามารถโทษตามกฎหมายได้ จากรูปแบบขบวนการที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ซึ่ง พ.ร.บ.ใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2559 ที่สามารถควบคุม จับกุม ปราบปราม ลงโทษ ผู้ที่กระทำผิด พ.ร.บ.ขอทาน ได้ครอบคลุม มีการคัดกรองผู้กระทำผิดที่ชัดเจนสามารถส่งต่อได้ชัดเจน 

 
................................. สุรพล คุณภักดี  ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com