FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ

วันที่ 20 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 283 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนปลอดขยะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านเมืองสะอาดสวยใส ไร้มลพิษ
 
ที่หอประชุม 80 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนหน่ยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ก็เพื่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านเมืองสะอาดสวยใส ไร้มลพิษ (Kalasin Clean & Green City)

นอกจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วยังได้จัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ของชุมชนบ้านสี่แยก หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ และเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำที่มีผลงานการกำจัดขยะที่ดีเยี่ยมของจังหวัดกาฬสินธุ์

.........................: สุรพล คุณภักดี  ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com