FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนออมแห่งชาติ จัดประกวดคำขวัญเนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2559

วันที่ 4 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 320 คน)
 
กองทุนการออมแห่งชาติ จัดการประกวดคำขวัญเนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2559 ชิงถ้วยรางวัล นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยกองทุนออมแห่งชาติ ได้จัดการประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ และสร้างการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการออมอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.ผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3.ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และ 4.บุคคลทั่วไป หัวข้อ "วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559”

สำหรับหลักเกณฑ์การประกวด ใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสม มีความสละสลวย ความยาวไม่เกิน 18 พยางค์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย ในใบสมัครที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนด หรือพิมพ์ลงในกระดาษอื่นให้เรียบร้อย แล้วแนบส่งพร้อมกับใบสมัคร กรณีเป็นนักเรียนต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 1 ชิ้นงาน โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก รางวัลชนะเลิศทุกประเภท เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร รายละเอียดการประกวด และส่งผลงานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ เลขที่ 420/1 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ (ชั้น 2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-0170789 ต่อ 223, 224 และ 226 โทรสาร 02-0170788 ในวัน และเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะมีการประกาศผลในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ทาง www.nsf.or.th 

............................ ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com