FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 22 ต.ค.นี้ ที่เชิงเขาภูสิงห์

วันที่ 11 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 444 คน)
 
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 200 รูป เดินลงมาจากยอดภูสิงห์บันได 365 ขั้น

นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสหัสขันธ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และบริเวณลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์และจังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอสหัสขันธ์, กิจกรรมตักบาตรวันเกิด ตักบาตร 108 , การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกาฬสินธุ์, การประกวดขับร้องสรภัญญะประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป, การปฏิบัติธรรม และวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า พระสงฆ์จำนวน 200 รูป เคลื่อนลงมาจากหลังเขาภูสิงห์บันได 365 ขั้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อำเภอสหัสขันธ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สืบสานประเพณีของชาวพุทธร่วมกัน 

 
................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com