FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 210 คน)
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางยึดปฏิบัติต่อไป
 
ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีพระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม มี พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน เป็นประธานสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน สามเณรโรงเรียนปริยัติธรรมวัดกลาง พระอารามหลวง เข้าร่วมพิธี
 
พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512 "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” เพื่อให้พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ได้น้อมนำเป็นหลักปฏิบัติ จากนั้นผู้ร่วมพิธีทุกคนได้นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. ของทุกวัน ณ วัดกลาง พระอารามหลวง กับ วัดประชานิยม หมุนเวียนกันไป จึงขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ชุดสุภาพไว้ทุกข์
 
 
 .............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com