FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2554

วันที่ 24 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 215 คน)
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2554 และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น อปพร. และ อสม. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
          วันนี้ (24 เมษายน 2554) ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2554 จำนวน 14 คน , อปพร.ดีเด่น จำนวน 5 คน และ อสม.ดีเด่น จำนวน 5 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โอกาสนี้ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้อ่านสารนายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล และช่วงบ่ายมีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง โดยอาจารย์สุชน แซ่เฮง และอาจารย์เติ้ง เจียะซิน อาสาสมัครวิทยากรจากมูลนิธิพุทธิฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
           นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 24 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ.2476 ที่มีการพัฒนารูปแบบเป็นเมืองพิเศษ ได้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมา ภารกิจจากการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น และตามนโยบายรัฐบาลทั้งเร่งด่วน ปกติได้รับการตอบสนองด้วยดีมีความฉับไว เพราะเทศบาลและเมืองพิเศษมีศักยภาพในการบริหารจัดการ งบประมาณเพียงพอ มีความใกล้ชิดประชาชน รู้ปัญหา ส่งผลให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ เช่น การปกป้องสถานบันสำคัญของชาติ การสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น การจัดทำโครงการในระดับชุมชน การแก้ปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การบริหารจัดการที่ดีและการบริการประชาชน การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และการส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น
 
……………………….. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com