FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 25 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์
          บ่ายวันที่ 24 เมษายน 2554 ที่หอประชุมอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) โดยนายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์,นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภาคตะวันออเฉียงเหนือได้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554ทำให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอยางตลาด อำเภอดอนจาน อำเภอนามน และอำเภอห้วยผึ้ง รวม 260 ครัวเรือน ส่วนอำเภอยางตลาดได้รับความเดือดร้อนจำนวน 130 ครัวเรือน
          นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยจึงได้พระราชทานถุงยังชีพ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้แก่ หม้อ กระทะ ทัพพี จาน ช้อน ขันน้ำ มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า และผ้าถุง ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยดังกล่าว และผู้ที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
 
 ……………………….. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ 
 

 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com