FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กกต.กาฬสินธุ์อบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยช่วยงานการเลือกตั้งทั่วไป

วันที่ 26 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 324 คน)
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมโครงการอาสาพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและช่วยเหลืองานการเลือกตั้งทั่วไปของ กกต.
 
เมื่อเช้าวันนี้ 26 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร กุลโชติ  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาพลเมืองอาสาประชาธิปไตยให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อกระตุ้นให้พลเมืองอาสาประชาธิปไตยตื่นตัวตามระบอบประชาธิปไตยและมีทักษะการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและช่วยเหลืองานการเลือกตั้งทั่วไปโดยร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนน และเพื่อให้พลเมืองอาสาประชาธิปไตยสามารถสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราหนึ่งต่อสิบ
 
การอบรมโครงการอาสาพัฒนาประชาธิปไตยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้เป็นกลางทางการเมือง ผู้ที่มีจิตอาสา และเป็นผู้มีบทบาทเป็นผู้นำชุมชน และเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ห้วยเม็ก ยางตลาด และอำเภอสหัสขันธ์ รวมทั้งสิ้น 226 คนใช้เวลาในการอบรม 2 วันระกว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2554 เนื้อหาการอบรมจะเน้นการฝึกปฏิบัติการ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทดลองเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอบรมและฝึกปฏิบัติจริงๆ
 
 …………………….สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com