FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
เตรียมขุดเจาะปิโตเลียมที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 377 คน)
 
          บริษัทขุดเจาะปิโตเลียมเตรียมขุดเจาะสำรวจปิเลียมบนบกในพื้นที่อำเภอท่าคันโท หนองกุงศรี ยางตลาดและอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 5 หลุม ซึ่งคาดว่าจะพบก๊าชธรรมชาติมากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง
          เมื่อบ่ายวันนี้ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตเลียมบนบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 ซึ่งจะมีการเจาะสำรวจจำนวน 5 หลุม ประกอบด้วย ในพื้นที่อำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 3 หลุม อำเภอยางตลาด 1 หลุม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 1 หลุม ซึ่งก่อนการขุดเจาะสำรวจจะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน โดยทางบริษัทผู้รับผิดชอบจะดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูล ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี ตำบลกุงเก่า ตำบลนาตาล ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท ตำบลนาเชือก ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด และตำบลลำคลอง หนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ครัวเรือน ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2554 นี้ และจะดำเนินการขุดเจาะสำรวจปิโตเลียมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ในปลายปี 2554 นี้ ซึ่งการขุดเจาะสำรวจปิโตเลียมบนบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 ในครั้งนี้ผู้แทนบริษัท อฟิโก้ (โคราช)จำกัด กล่าวว่าน่าจะพบก๊าชธรรมชาติมากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 
 …………………… สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com