FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนชาวกาฬสินธุ์เตรียมรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 28 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 
เมื่อเช้าวันนี้ (28 เมษายน 2554) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2554 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 140 คน
 
เริ่มต้นด้วย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ "มหาดไทย Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” ประจำเดือนเมษายน ได้แก่ อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอดอนจาน และในที่ประชุมมีการแนะนำข้าราชการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ สงขาว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินุ์ ย้ายมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ายมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีข้าราชการที่ย้ายไปเพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง 3 ท่าน ได้แก่ นายประทีป ฤทธิกุล นายอำเภอยางตลาด ย้ายไปเป็นนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอนามน ย้ายไปเป็นนายอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ายไปจังหวัดชัยภูมิ
 
จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้รายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ รอบเดือนเมษายน 2554 ที่ผ่านมา เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์, โครงการอำเภอสหัสขันธ์ รุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว เมืองสีขาวและเมืองเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด, การรักษาความสงบเรียบร้อยของตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงการซักซ้อมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ พอ.สว. จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. ในครั้งนี้ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-816071
 
 .................................วิภาดา รัตนโรจนา/ข่าว ดวงใจ หงษ์จันทร์/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com