FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดโครงการเทศบาลต้านการทุจริต

วันที่ 29 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)
 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการเทศบาลต้านการทุจริต เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต และจะเป็นการพัฒนากลไกลในการตรวจสอบการบริหารงานในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว เป็นหูเป็นตาให้กับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งพลังที่จะตรวจสอบการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หากท่านพบเห็นเบาะแสการทุจริตุในงานราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ. 100 ปทจ.กาฬสินธุ์ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการให้เงินรางวัลการแจ้งเบาะแสการทุจริต จะจ่ายให้กับผู้แจ้งความในกรณีที่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้กระทำผิดโดยคำพิพากษาของศาลเมื่อคดีถึงที่สุด หรือโดยคำสั่งทางปกครองหรือคดีทางปกครองถึงที่สุดแล้ว


......................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com