FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดกำหนดออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคม2554

วันที่ 2 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 
นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีกำหนดการออกรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ วันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภออำเภอกมลาไสย วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภอสมเด็จ วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภอเขาวง วันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภอนามน และวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภอกมลาไสย
 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 

………………………..สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com