FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ประกันสังคมกาฬสินธุ์เตรียมเดินสายรับขึ้นทะเบียนและรับชำระเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา 40

วันที่ 3 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 414 คน)
 
          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนและรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
          เมื่อบ่ายวันนี้ 3 พฤษภาคม 2554 ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2554 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติกำหนดออกหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียนและรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตร 40 เคลื่อนที่ไปตามที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4381-2787, 0-4381-2694, 0-4382-1483, 0-4381-5172 หรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
          นางชลอลักษณ์ แก้วพวง ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ รัฐบาลจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ให้สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 โดยคุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 15-60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น จะได้รับเงินทดแทนขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ จะได้รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ จะได้รับเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิต 20,000 บาท และจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพก้อนใหญ่เมื่ออายุครบ 60 ปี
 
 ............................ สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
 
หัวข้อ
Download
กำหนดการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com