FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อสป.จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 1,000 คน รวมพลังปฏิญาณตนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 5 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำอาสาสมัครปกป้องสถาบัน หรือ อสป. จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 1,000 คน รวมพลัง ปฏิญาณตน เพื่อหล่อหลอมและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรักความสามัคคี หวงแหนสถาบันสำคัญของชาติ อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบและสันติสุข
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (5 พฤษภาคม 2554) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรวมพลังอาสาสมัครปกป้องสถาบัน หรือ อสป. เพื่อรวมใจแสดงพลังปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร และอาสาสมัครปกป้องสถาบันจาก 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธี
 
พิธีเริ่มด้วย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ นับตั้งแต่ขึ้นครองสิริราชสมบัติ ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา และร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
 
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนว่า "จะปกป้อง เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งพระบรมราชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จะไม่ยอมให้ผู้ใดดูหมิ่น จาบจ้วง ล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง โดยเด็ดขาด จะจงรักภักดีต่อฝ่าละอองธุลีพระบาทจนขีวิตจะหาไม่ จะยึดถือไว้ซึ่งศีลธรรมของศาสนา และรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เป็นอันเสร็จพิธี
 

.................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com