FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

วันที่ 9 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 134 คน)
 
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งว่า ด้วยได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 202 บัญญัติว่า ให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเปิดทำการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด โดยมีเขตอำนาจ เช่น เกี่ยวกับแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกล่าว และให้ยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป จะใช้ชื่อว่า "ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์” ที่จัดตั้งขึ้นแทน "ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบโดยทั่วกัน


.......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com