FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์อบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขัง

วันที่ 9 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 217 คน)
 
          เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2554 เพื่อให้ผู้ต้องขังนำอาชีพที่รับการอบรมไปใช้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนและครอบครัวหลังพ้นโทษ โดยไม่กลับมาทำผิดซ้ำอีก
          เมื่อเช้าวันนี้ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ที่โรงฝึกอบรม ภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งจัดขึ้น โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน แยกเป็น ผู้ต้องชาย 180 คน และ ผู้ต้องขังหญิง 20 คน วิชาชีพที่ฝึกอบรม ประกอบด้วย วิชาชีพช่างปูกระเบื้อง วิชาชีพนวดแผนไทย วิชาชีพเคหะภัณฑ์ วิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก วิชาชีพช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และ วิชาชีพช่างเดินสายไฟในอาคาร
          นายยศวัตน์ บำเพ็ญธรรมสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ และได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตแบบสร้างสรรค์ และได้รับการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ พัฒนาอาชีพ และเกิดแรงจูงใจในการปรับตัวเป็นคนดีของสังคม สามารถหลีกเลี่ยงสภาพการที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ
 
 ........................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com